تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag

Ferrari ALL – 169710 TRW 200039-103 – 68HC11E9 
Ferrari ALL – 169711 TRW 200039-102 – 68HC11E9 
Ferrari ALL – 174153 TRW 200031-106 – 68HC11E9 
Ferrari ALL – 179793 TRW 202862-120 – 68HC11K4 
Ferrari ALL – 192789 TRW 391028 – 24lc08 
Ferrari ALL – 204706 TRW 391100 – 95320 
Ferrari ALL – 215811 TRW 220391-102 – 95320 
Ferrari ALL – 216005 TRW 391106 – 24lc08 
Ferrari ALL – 236543 TRW 220244-101 – 95640 
Ferrari ALL – 244430 TRW 220244-102 – 95640 
Ferrari ALL – 271209 TRW 220244-103 – 95640 
Ferrari ALL – 277245 TRW 220244-104 – 95640 
Ferrari ALL – 285850 TRW 220244-108 – 95640 
Ferrari ALL – 310712 TRW 220244-113 – 95460 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *