تعمیر یونیت ایربگ هیوندای

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag Hyundai Accent – 95910-1A000 Continental 5WK42932 – 95080  Hyundai Accent – 95910-1E000 Mobis – 25640  Hyundai Accent – 95910-1E100 Mobis – 25640  Hyundai Accent – 95910-1E150 Mobis – 25640  Hyundai Read more…

تعمیر یونیت ایربگ هامر

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag Hummer .ALL – 10366054 – 95160  Hummer .ALL – 15094582 15140737 – 9S12DT128  Hummer .ALL – 15192449 – 68HC908AS60A  Hummer .ALL – 15707727 – 9S12DT128  Hummer .ALL – 15802565 15802567 Read more…

تعمیر یونیت ایربگ گریت وال

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag   Great Wall Florid – 3658120-S08 Autoliv 611321200A – 95080  Great Wall Haval – 3658120-Y08 Autoliv 617865700A – 95080  Great Wall Haval – J3858206 3658160XK88XA – 95320  Great Wall Hover Read more…

تعمیر یونیت ایربگ جیلی

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag Geely Emgrand EC7 – 01303911 Takata – 95040  Geely Emgrand EC7 – 06300102 620432200 – 95160  Geely Emgrand EC7 – 06300103 620432400 – 95160  Geely GC6/SC6 – 222426-127 – 95640  Read more…

تعمیر یونیت ایربگ فیات

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag Fiat 500 – 51782985 Siemens 5WK43908 – 95320  Fiat 500 – 51848079 Continental 5WK43908 – 95320  Fiat 500 – 51867767 Continental 5WK43908 – 95320  Fiat 500 – 51870005 Continental – Read more…

تعمیر یونیت ایربگ فراری

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag Ferrari ALL – 169710 TRW 200039-103 – 68HC11E9  Ferrari ALL – 169711 TRW 200039-102 – 68HC11E9  Ferrari ALL – 174153 TRW 200031-106 – 68HC11E9  Ferrari ALL – 179793 TRW 202862-120 Read more…

تعمیر یونیت ایربگ دووج

تعمیر انواع یونیت های ایربگ، تعمیر و ریست یونیت ایربگ، تعمیر دامپ ایربگ در کلینیک فوق تخصصی تعمیر خودرو autoxdiag Dodge Avenger – P56054100AB – 25640  Dodge Avenger – P56054110AB – 25640  Dodge Avenger – P56054111AA – 25640  Dodge Avenger – P68148050AA – 95256  Dodge Avenger – P68148050AB – 95256  Read more…