دوره آموزش ریمپ(ReMap)

زمان دوره: 3 روز از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر – روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه   توضیحات دوره: ریمپ به معنی بازنگری مجدد و ویرایش جداول و نقشه های ایسیو جهت بهبود کارکرد موتور با توجه به شرایط خاص می‌باشد. آموزش ریمپ حرفه‌ای ایسیو های(SSAT no Read more…